ARBETAR DU MED BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT?

 

Då vet du garanterat att samarbete och samordning av aktörer, roller, dokument, ritningar och deadlines är ett krävande jobb och att fel kan få stora konsekvenser.

Interaxo är en samarbetslösning som underlättar beslutsfattandet och säkerställer att projekten fortskrider som planerat. Lösningen skräddarsys efter dina projekt och ger dig full kontroll.

 

Interaxo är en molnbaserad projektportal som du kan bjuda in såväl interna som externa

projektdeltagare till. På så sätt får alla en fullständig översikt över sitt respektive ansvarsområde, vilket gör det enklare att diskutera och lösa problem allteftersom de uppstår.

 

Interaxo förenklar dialogen mellan projektdeltagarna:

 

 • Undvik onödig e-post och andra tidsödande moment.
 • All dokumentation och samtliga beslut är spårbara och sparas i ett eget projektrum.
 • När projektet avslutats fungerar projektrummet som ett låst arkiv där all dokumentation finns tillgänglig.

 

I Interaxo finns en säker och effektiv funktionför ritningshantering, som säkerställer att alla projektdeltagare har tillgång till godkända och uppdaterade ritningar. Tack vare möjligheten att massimportera såväl ritningslistor som ritningar går det snabbt att komma igång. Versionshanteringen kan anpassas efter specifika projekt och alla tidigare versioner finns tillgängliga i ett historiskt arkiv.

VISUELLA TAVLOR

 

Frågor och svar-tavlor är ett hjälpmedel som underlättar hanteringen av de frågor och svar

som uppstår i ett projekt, med minskad administration och mötestid som resultat. 


Här följer några av fördelarna:

 

 • Digitala post it-lappar ger projektdeltagarna översikt över aktuella frågor samt utförliga svar.
 • Alla kan följa aktuell projektstatus.
 • Möjlighet att ladda upp bilder, dokument och andra bilagor.
 • Alla frågor visas i en från- och tillvy samt i en veckovy.
 • Ökad flexibilitet eftersom man inte är låst till en viss möteslokal.
 • Visuell överblick över svåra och tidskrävande frågor.
 • Tillgång till ett projektprotokoll som alltid är tillgängligt och uppdaterat.
 • Roligare möten.